Ahtapotun Bahçesi 22.11.2010

  1. Philip Selway / A Simple Life
  2. Swans / You Fucking People Make Me sick
  3. Nina Nastasia / What's Out There
  4. Nina Nastasia / Late Night
  5. Sarsaparilla / Pyramid
  6. Sarsaparilla / Radio Moscow
  7. Nina Nastasia / You Take Your Time
  8. Timber Timbre / I Get Low
  9. Alcalica / Gladio
  10. Anika / Masters Of War